Huisregels

 • Uw Wellness Key is strikt persoonlijk en noodzakelijk om tot de club te worden toegelaten. Bij twijfel over uw identiteit is personeel van Orange Wellness Club gerechtigd u te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • Gebruik van uw Wellness Key door derden leidt tot het intrekken van het lidmaatschap.
 • Bij betalingsachterstand wordt de toegang tot de Club geweigerd. Zodra de achterstand is betaald, werkt uw Wellness Key weer.
 • Meld eventueel verlies van uw Wellness Key meteen bij de receptie. Tegen betaling van het geldende tarief ontvangt u een nieuwe Wellness Key
  • Het dragen van voor de betreffende sport voorgeschreven kleding is verplicht.

Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan, evenals hoofddeksels en aanstootgevende kleding.

 • Voor heren zijn shirts/hemden zonder mouwen verboden.
 • De minimale leeftijd voor toegang tot de club is 18 jaar, voor de saunaruimten 21 jaar.
 • Nergens in het pand is roken toegestaan, ook niet op dakterrassen of in de parkeergarage, behalve in de speciaal voor roken bestemde rookruimte nabij het dakterras.
 • U kunt uw tas en kleding in de kleedruimte in een locker opbergen. Neem alleen uw handdoek en eventueel benodigde sportattributen mee naar de sportruimten.
 • Het consumeren van meegenomen etens- en drinkwaren is niet toegestaan.
 • Reserveringen zijn er voor uw gemak en voor dat van andere leden, maak er geen misbruik van. Twee activiteiten reserveren op hetzelfde tijdstip is niet toegestaan. U kunt maximaal een week vooruit reserveren. Als u verhinderd bent dient u dit tenminste een dag van tevoren te melden. Indien u drie maal een verhindering niet tijdig doorgeeft, vervalt uw mogelijkheid tot reserveren.
 • Orange Wellness Club behoudt zich het recht voor om huisregels te wijzigen.
 • Storend gedrag -verbaal of non-verbaal- en gewenste of ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan. Leden/bezoekers die zich hier niet aan houden dienen, na volledige betaling, het pand direct te verlaten.
 • Bij het parkeren en lopen in en om het pand en in de nabije omgeving mag geen overlast worden veroorzaakt voor omliggende bedrijven. Let goed op waar wel en niet geparkeerd mag worden.
 • Het verdient aanbeveling apparaten en gewichten te gebruiken nadat u instructie heeft gehad van een van onze instructeurs zodat u veilig kunt trainen.
 • Na gebruik van een apparaat reinigen met uw handdoek of met daarvoor bestemd papier.
 • Gewichten en andere trainingsattributen na gebruik terugleggen.
 • Het gebruik van een handdoek is verplicht in de fitnessruimten.
 • Het gebruik van schone sportschoenen en sportkleding is verplicht.
 • Zonder toestemming van de directie is het niet toegestaan trainingen te geven, in welke vorm en in welke sporten dan ook. 
 • Zorg ervoor dat u minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent om uw medesporters niet te laten wachten en eventueel uw spinningfiets in te stellen.
 • De instructeur mag de toegang weigeren aan leden die te laat komen.
 • Houd rekening met leden die met u trainen.
 • Controleer het rooster in verband met roosterwijzigingen.
 • Reinig na afloop altijd uw spinningfiets grondig met uw handdoek of daarvoor bestemd papier.
 • Het gebruik van een badlaken in de sauna is verplicht.
 • Betreden van alle saunaruimten is alleen toegestaan in een badjas en op badslippers.
 • In de alle horecaruimten is het dragen van een badjas verplicht.
 • Urineren op een andere plaats dan in het toilet is reden voor onmiddellijke intrekking van het abonnement. Restitutie van lidmaatschapsgeld is niet mogelijk.
 • Handelingen van seksuele aard, in welke hoedanigheid ook, zijn reden voor onmiddellijke intrekking van het abonnement. Restitutie van lidmaatschapsgeld is niet mogelijk. Bovendien wordt direct bij de politie aangifte gedaan van onzedelijk gedrag in openbare ruimten
 • Roken is alleen toegestaan in de rookruimte op het dakterras
 • Badkleding is niet toegestaan
 • Badslippers zijn overal verplicht, behalve in de saunacabines.
 • In de horeca en de relaxruimte is het dragen van badjas en slippers verplicht.
 • Het dragen van het polsbandje, voor gebruik van uw locker, uw bestedingen en de toegang tot het saunacomplex is verplicht.
 • Douchen is verplicht voor en na het gebruik van de baden, sauna’s, stoombaden en andere faciliteiten.
 • Vanuit hygiënisch oogpunt dient u in de sauna’s een handdoek te gebruiken.
 • Om alle gasten optimaal te kunnen laten ontspannen dienen de faciliteiten in rust en stilte gebruikt te worden.
 • De opgietingen worden uitsluitend verzorgd door medewerkers van Orange Wellness. Het is gasten niet toegestaan zelf geurende olie of water op saunakachels aan te brengen.
 • Zelf meegebrachte consumpties zijn niet toegestaan. In onze horeca staan wij voor u klaar om u te voorzien van een hapje en een drankje.
 • Natte handdoeken zijn niet toegestaan in het restaurant en in de bar.
 • De ligbedden, banken en stoelen zijn voor een ieders gebruik, houd ze niet bezet.
 • Storend gedrag – verbaal of non- verbaal – en gewenste of ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan. Gasten die zich hier niet aan houden dienen, na volledige betaling, het pand direct te verlaten.
 • Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rokersruimte op het dakterras.
 • Het gebruik van mobiele telefoons, tablets of computers is niet toegestaan; het maken van foto’s of filmopnamen is strikt verboden.
 • Indien u medicijnen gebruikt is het raadzaam eerst een arts te raadplegen. Sommige medicijnen kunnen niet worden gecombineerd met zonnebaden.
 • Verwijder voor het zonnen alle make-up, parfum en aftershave.
 • Gebruik geen normale zonnebrandolie, maar een speciale voor UV-stralers bestemde lotion.
 • Sluit de ogen tijdens het zonnen of maak gebruik van een beschermende bril.
 • Reinig de zonnebank grondig na gebruik.
 • Als de blauwfilters bij het gezicht, ondanks regelmatige controle, toch afwezig of defect zouden zijn, is het absoluut verboden om van de zonnebank gebruik te maken.
 • Een kind kan maximaal gedurende twee uur gebruik maken van de kinderopvang.
 • Geef uw kinderen geen eigen speelgoed mee. Indien u dit toch noodzakelijk acht, kunt u dit overleggen met de staf.
 • Merkt u a.u.b. de eigendommen van uw kind. Het personeel is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen hiervan.
 • Wij zijn niet in staat te voorzien in luiers, babydoekjes, zalf, drinken en andere dingen die uw kind gedurende het bezoek in de kinderopvang nodig zou kunnen hebben.
 • Breng geen ziek kind naar de kinderopvang.
 • Indien er bijzonderheden zijn met uw kind die voor ons van belang kunnen zijn, vertel het dan.
 • De staf heeft het recht kinderen in voorkomende gevallen te weigeren.
 • Er dient altijd een ouder/verzorger in de club aanwezig te zijn.
 • Directie en personeel van Orange Wellness Club zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen of letsel en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadigingen door leden van de club.
 • Schade welke toegebracht is door een lid, aan de inventaris of het gebouw van Orange Wellness Club, zal worden verhaald op grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid.
 • Een ieder is verplicht toegebrachte schade direct aan een medewerker te melden.
 • Op onaangekondigde tijden kan het bedrijf een kleedkamercontrole houden. De niet in de daarvoor bestemde kasten opgeruimde zaken zoals kledingstukken en schoenen kunnen verwijderd worden om leefbaarheid te verzekeren.
 • Na sluitingstijd worden alle lockers opengemaakt voor de schoonmaak. U kunt geen aanspraak maken op gebruik van een locker na sluitingstijd.